EKSKUL

Sesuai Visi sekolah yaitu “Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam bidang ilmunya, yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membentuk manusia berakhlakul karimah sehat jasmani dan rohani” maka selain program intrakurikuler sekolah, juga ada program ekstrakurikuler sekolah yang membantu siswa mengembangkan potensinya.
Ekstrakurikuler SMK Kesehatan Donohudan antara lain:

1. OSIS
2. PMR 
3. PRAMUKA
4. PASKI (Pasukan Kibar Bendera)
5. PKS (Patroli Keamanan Sekolah)
6. ROHIS (Kerohanian Islam)
7. ROKRIS (Kerohanian Kristen)
8. MADING
9. Seni Musik
10. Paduan Suara
11. English Club
12. Mathematics Study Club (MSC)
13. Produk Herbal Club
Powered by Blogger.